&n 
150. Yıl Kutlama Mesajı , Prof. Dr. Haluk Özener , Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Haluk ÖZENER
Müdür
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Müdürümüzden

1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kurulan ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyetimize miras kalan Türk bilim tarihinin en önemli kurumlarından biri olan Kandilli Rasathanesi, 2018’de 150. kuruluş yılını kutlamaktadır.

Hava tahminlerinin telgrafla belirli merkezlere iletilmesi amacı ile Meteoroloji Rasathanesi olarak Pera’daki ilk yerinde faaliyetlerine başlayan kurumumuz, çalışmalarını Astronomi ve zaman konularında genişletmiş ve 1894 yılında İstanbul'da meydana gelen büyük depremin ardından dönemin padişahı II. Abdülhamid’in, depremin bilimsel olarak incelenmesi talebinin ardından İtalya’ya sipariş verilen iki adet sismograf cihazı ile 1895 yılından itibaren de deprem gözlemlerine başlamıştır.

Fatin Gökmen’in müdür olarak görevlendirilmesinin ardından 1911 yılında şimdiki yeri olan İcadiye Tepesi’ne taşınan kurumumuz, Meteoroloji, Astronomi, Jeomanyetizma Labaratuvarlarları, Zaman Servisi ile faliyetlerine devam etmiştir.

1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesine dahil olan kurumumuz “Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü” adını alarak bir araştırma enstitüsüne dönüşmüştür.

Enstitümüzde, halen Deprem Mühendisliği, Jeodezi ve Jeofizik Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmekte olup, enstitümüze bağlı olan Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi, İznik Deprem Zararlarını Azaltma Merkezi ve Afete Hazırlık Eğitim Birimi ile araştırma ve uygulama çalışmaları yürütülmektedir.

Ülkemizin en eski ve köklü eğitim ve araştırma kurumlarından bir olan enstitümüz, özellikle deprem araştırmaları konusunda 1895 yılında almış olduğu öncü rolünü halen başarı ile sürdürmektedir. Topraklarının büyük çoğunluğu deprem tehlikesine maruz olan ülkemizin tamamına yayılmış olan deprem izleme ağımız, üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarla olan veri paylaşımımız ve benzer araştırma kurumları ile yapmış olduğumuz ikili anlaşmalar neticesinde ülkemiz ve komşu bölgelerde olan deprem etkinliklerini 7/24 prensibi ile gözlemekteyiz. Benzer şekilde, büyük bir deprem sonrasında Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizlerde oluşabilecek bir tsunami tehlikesine karşı, UNESCO-Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu tarafından akredite olmuş bir Tsunami Servis Sağlayıcı olarak yine 7/24 faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

150 yıl içerisinde her zaman istikrarlı bir şekilde büyümeyi ve öncü kimliğini korumayı sağlamış olan kurumumuzun, bu özelliğini önümüzdeki yıllarda daha da sağlamlaştırarak, sürdüreceğine inancımız tamdır.

1988 yılında bir yüksek lisans öğrencisi olarak adım attığım bu önemli kurumun, 150. Kuruluş yılında bir mensubu ve müdürü olmaktan büyük bir onur ve gurur duymakta olduğumu ifade etmek isterim.

150. yılımız dolayısıyla, bir yıla yayılmış olarak açık dersler, halk günleri, bilim festivali, forum, açık oturum, konferans, panel, sergi gibi birçok bilimsel etkinlik düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Bu etkinliklerimiz toplumumuzun farklı kesimlerine; halkımıza, bilim insanlarımıza, karar vericilere, araştırmacılara, uygulamacılara hitap edecek şekilde düzenlenecektir.

Bu vesile ile kuruluşundan günümüze kadar, kurumumuza hizmeti geçmiş ve her türlü kademelerde görev almış olan herkese şükranlarımı sunuyor, ebediyete intikal etmiş olanları da saygı ve minnetle anıyorum.

Saygılarımla,

Haluk ÖZENER
Müdür