&n 

Deprem ve Marmara Gerçeğine Bir Bakış

Tarih : 03 Ağustos Cuma
Saat : 14:00-16:30
Yer : Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu, Turgut Mah. Atatürk Bulvarı No:22 / TEKİRDAĞ
Deprem ve Marmara Gerçeğine Bir Bakış Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi`nin katkıları ile Tekirdağ`da "Deprem ve Marmara Gerçeğine Bir Bakış" adlı panel düzenlenecektir.

Panel Tekirdağ Belediyesi televizyonunda yayınlanacak olup bu http://tv.tekirdag.bel.tr linkten canlı olarak izlenebilecektir.

Panelistler

Prof. Dr. Haluk Özener
Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraştırmaEnstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Bahadır Aktuğ
Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Harita Mühendisi


Prof. Dr. Cenk Yaltırak
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Jeoloji Mühendisi

Prof. Dr. Haluk Özener: Prof. Dr. Haluk Özener, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde 1988 yılında tamamladıktan sonra Master ve Doktora derecelerini 1992 ve 2000 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nden (BÜ) almıştır. Doktora Çalışması sırası ve sonrasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Yer, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Bölümü ve Yer Kaynakları Laboratuvarı’nda misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Akademik kariyerine 1989 yılında BÜ, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde (KRDAE) araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2003 yılında doçent olmuş ve 2005-2007 yılları arasında KRDAE Jeodezi Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 2007-2009 arasında İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde çalıştıktan sonra 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne profesör unvanı ile geri dönmüştür. 2010-2015 yılları arasında KRDAE Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2010 yılından beri Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı ve 2015 yılından itibaren de KRDAE Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Özener, 50’den fazla uluslararası ve ulusal projede yürütücü, danışman ve araştırmacı olarak görev almış ve 300’ün üzerinde akademik yayını bulunmaktadır. Araştırma konuları; jeodezi, GPS, Jeodinamik, deprem tehlikesi, mühendislik yapılarının deformasyonu, jeoinformasyon ve CBS uygulamalarıdır. Halen 20’den fazla uluslararası ve ulusal mesleki birliğe üyedir.